Những tháng qua, thời tiết không thuận lợi, bị ảnh hưởng bởi 3 cơn bão