Đồng bộ chuột, bàn phím và các thiết bị khác trong hệ sinh thái logi