Cách làm Pate Hải Phòng, của người Hải Phòng!!!! Hôm nay, Vietchill mình sẽ giới