Phần mềm Adobe Audition là 1 phần mềm chỉnh sửa âm thanh rất là